Alliansen

Fredrikshofsalliansen bildades 1998 och består av en alliansförening med 5 medlemsföreningar. Det är i medlemsföreningarna, eller klubbarna,som idrottsverksamheten bedrivs.

Fredrikshofs IF Idrottsallians
Org.nr 802406-4258
Plusgiro 51352-3
OrdförandeKjell Larsson
(Skidor/Orientering)
kj.lar@live.se 0733- 980020
SekreterareStefan Markenfelt
(Bowling)
stefan@fifbowling.com 070-5345372
KassörGunnar Dahlström
(Skidor/Orientering)
070 6570366
MaterialförvaltarePaul Kanarbik
(SkidorOrientering)
paul.kanarbik@acteembedded.se
LedamotBo Sjöberg
(Cykel)
LedamotTell Hermanson
(Gång)