månadsarkiv: oktober 2016

Fredrikshofs IF 115 år 2016

Förutom jubileumsfirandet på restaurang Jakthornet har en jubileumstidskrift tagits fram.Den kompletterar 100-årsskriften med framförallt en beskrivning av vår verksamhet 2001-2015 och kan tillsammans med alla tidigare jubileumstidskrifter hittas på vår Friidrottsförenings webbplats.

Fredrikshofsalliansens ordförande Kjell Larsson hälsar välkommen till 115-årsjubileet på Jakthornet den 8 oktober 2016.