Hem

Fredrikshofs Idrottsförening, bildad den 3 oktober 1901 på trappan till Fredrikshof slott, är sedan 1998 en alliansförening med 5 klubbar och en stödförening. Under 2023 lades  Gångföreningen och verksamheten överfördes till Friidrottsklubben. Vidare fusionerade under samma år Fredrikshofssällskapet med Fredrikshofsalliansen.
På denna sida finns information om alliansen med länkar till respektive klubbs hemsida.

Vissa gemensamma uppgifter handhas av av Fredrikshofsalliansens styrelse. De innefattar inköp och lagerhållning av utmärkelser, arrangemang vid jubileum och des huvuduppgift utdelande av stipendier.